Ông Lê Tiến Châu được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Đăng vào 10/11/2016 16:36

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1056/Q Đ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông được giao đảm nhận nhiều cương vị khác nhau. Ở cương vị nào, ông cũng được đánh giá là người có năng lực, trách nhiệm, cởi mở và kiên trì.
Năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ cương vị Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, sau đó là Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp. Trước nữa, ngày 19/8/2010, ông được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.Theo đó, ông Lê Tiến Châu từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội (từ ngày 21/1/2016); Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp (từ ngày 1/9/2014);

Ông Lê Tiến Châu cũng từng được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp vào đầu năm 2010. Ông đã có thời gian khoảng 15 năm (từ 1994 tới 2009) giảng dạy tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - ngôi trường mà ông tốt nghiệp năm 1994.