Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2019 – 2023) họp phiên thứ ba

Đăng vào 21/10/2019 00:00

Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2019, Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường.

 

 

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã thống nhất Kế hoạch công tác của Hội đồng trường năm 2019-2020, trong đó tập trung vào công tác xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự của Trường và hoạt động giám sát. Hội đồng trường đã thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng trường; Quy định về phối hợp công tác giữa Đảng ủy- Hội đồng trường - Hiệu trưởng; nghe báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường. Hội đồng đã thảo luận và thông qua phương án tổ chức, sắp xếp lại, đổi tên một số đơn vị thuộc Trường.

Các Quyết nghị của Hội đồng trường sẽ được Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thu Hiền