Thông báo V/v sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw

Đăng vào 29/03/2021 15:10

Nhằm tăng cường nguồn tài liệu điện tử phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giảng viên và người học, năm 2021, Trường Đại học Luật Hà Nội mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw.

Cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw được truy cập từ hệ thống máy tính tại Thư viện, các Khoa, Phòng, Trung tâm, phòng học trong phạm vi toàn trường theo đường link: 

https://westlaw.com/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=HanoilawU-1000&fbclid=IwAR2U6_KSIzYS7KViYzFHc5BzvaonEWGDVvh1tMJX0a0eu1CMEHxiGw6qQ0I&__lrTS=20210329012747098&transitionType

=Default&contextData=(sc.Default)&bhcp=1

hoặc truy cập qua Cổng thông tin Thư viện theo địa chỉ: http://thuvien.hlu.edu.vn – Chọn mục Thomson Reuters Westlaw.

Tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu Westlaw

Để giúp cho bạn đọc khai thác, sử dụng có hiệu quả CSDL Westlaw, Trung tâm Thông tin Thư viện tổ chức tập huấn kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin cho các bạn đọc có nhu cầu.

Thời gian: Dự kiến ngày 10/04/2021

Hình thức đăng ký:

Đăng ký trực tiếp tại Quầy Lễ tân hoặc qua điện thoại 024.37734549

Email: thuvien@hlu.edu.vn (bạn đọc cung cấp thông tin về họ tên; đơn vị công tác/ mã số sinh viên, học viên; số điện thoại liên hệ)

Đăng ký trực tuyến tại:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffp0QzVnW1KDkpUOyrSq6YHOqVU16CJcZpntRzgzpm7_e74w/viewform?fbclid=IwAR0c5OvAq0I33vnI8sb-ZnQjG9KymQ6zbcEJJOdyUzCsRb42mkhy0n8zG7w

Trân trọng thông báo!