Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng vào 21/06/2022 00:00

Chiều 21/6, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Trường và ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường; cùng tham dự còn có TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường; Các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Vũ Thị Lan Anh; TS. Lê Đình Nghị; PGS.TS Tô Văn Hòa cùng Thủ trưởng các đơn vị.

Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục đích: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã được xác định trong Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Đề án tiếp tục “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cán bộ về pháp luật, phục vụ Chiến lược Cải cách Tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, thuộc Trường trong việc thực hiện chủ trương, mục tiêu và giải pháp mà Nghị quyết số 54-NQ/BCSĐ ngày 26/4/2021 của ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030.

Tính đến ngày 08/6/2022, Phòng Tổ chức cán bộ đã nhận được 06 ý kiến đóng góp của các đơn vị bao gồm Khoa Pháp luật dân sự, Khoa Pháp luật hình sự, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Khoa Lý luận chính trị, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Bộ môn Giáo dục thể chất và 20 đơn vị khác không có ý kiến đóng góp. Phòng Tổ chức cán bộ đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đơn vị thuộc Trường để hoàn thiện Dự thảo báo cáo Ban Giám hiệu cho ý kiến chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên kết luận tại Hội nghị

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc Trường, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh Phòng Tổ chức cán bộ cần tiếp thu các yêu cầu, bám sát các yêu cầu, bám sát vào các mục tiêu cụ thể của chiến lược và rà soát, tinh chỉnh các nhiệm vụ cho phù hợp. Bên cạnh đó, TS. Đoàn Trung Kiên cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp từ các đơn vị thuộc Trường và đề nghị các đơn vị gửi ý kiến nếu có thêm yêu cầu đối với Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trước 11h00 ngày 23/6/2022.