Tin tức

Thông báo về việc tham gia Hội thảo quốc tế BAASANA 2018 (lần 2)
Thông báo về việc tham gia Hội thảo quốc tế BAASANA 2018 (lần 2)
 
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 26/2/20182 đến 10/3/2018
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 26/2/20182 đến 10/3/2018
 
Thông báo V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2017
Thông báo V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2017
 
Thông báo về việc tham gia Hội thảo quốc tế BAASANA 2018
Thông báo về việc tham gia Hội thảo quốc tế BAASANA 2018
 
Thư chúc tết Mậu Tuất 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Thư chúc tết Mậu Tuất 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
 
Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của Trường Đại học Luật Hà Nội các ngày nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của Trường Đại học Luật Hà Nội các ngày nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
 
Thông báo về việc nghỉ tết nguyên đán năm 2018
Thông báo về việc nghỉ tết nguyên đán năm 2018
 
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 29/01/2018 đến 03/02/2018
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 29/01/2018 đến 03/02/2018
 
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 21/01/2017 đến 27/01/2018
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 21/01/2017 đến 27/01/2018
 
Bản tin pháp luật tài chính ngân hàng từ 14/01/2018 đến 19/01/2018
Bản tin pháp luật tài chính ngân hàng từ 14/01/2018 đến 19/01/2018
 
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 08/01/2018 đến 13/01/2018
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 08/01/2018 đến 13/01/2018
 
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 01/01/2018 đến 07/01/2018
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 01/01/2018 đến 07/01/2018
 
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội: tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội: tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018
 
Thông báo Về việc thanh lý tài sản
Thông báo Về việc thanh lý tài sản
 
Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn
Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn
 
Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế"
Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế"
 
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 18/12/2017 đến 23/12/2017
Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 18/12/2017 đến 23/12/2017
 
Tổng kết công tác Hội cựu chiến binh năm 2017 và Chào mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)
Sáng ngày 22/12/2017, Hội cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), 28 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017).
 
Hội nghị góp ý Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
Sáng 18/12/2017, Hội nghị góp ý Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học đã được tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội