Hoạt động của trường

Đoàn công tác Trường Đại học Luật Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Đoàn công tác Trường Đại học Luật Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 
Đoàn công tác Trường Đại học Luật Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Đoàn công tác Trường Đại học Luật Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 
Đại học Luật Hà Nội hội thảo vấn đề pháp lý về hộ chiếu Vaccine
Đại học Luật Hà Nội hội thảo vấn đề pháp lý về hộ chiếu Vaccine
 
Kế hoạch Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Nghị quyết Phiên họp Hội đồng trường ngày 24 tháng 6 năm 2021
Nghị quyết Phiên họp Hội đồng trường ngày 24 tháng 6 năm 2021
 
Nghị quyết V/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025
Nghị quyết V/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025
 
Phiên họp Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
Phiên họp Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
 
Chào mừng Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)
Chào mừng Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)
 
Toạ đàm khoa học trực tuyến về Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý
Toạ đàm khoa học trực tuyến về Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý
 
Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển 2021
Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021
 
Chào mừng Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn "Luật học và Phát triển" năm 2021
Chào mừng Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn "Luật học và Phát triển" năm 2021
 
Trường Đại học Luật Hà Nội bổ nhiệm lãnh đạo cấp Trưởng đơn vị thuộc Trường
Trường Đại học Luật Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ
 
Lễ phát động nhắn tin"toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19"
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức phát động nhắn tin"toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19"
 
Trường Đại học Luật Hà Nội chúc mừng sinh nhật trực tuyến viên chức, người lao động tháng 5, tháng 6
Trường Đại học Luật Hà Nội chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động tháng 5, tháng 6
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tích cực chung tay cùng các địa phương phòng, chống dịch COVID-19
Trường Đại học Luật Hà Nội chung tay cùng các địa phương phòng, chống dịch COVID-19
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
 
Quyết định V/v phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"
Quyết định V/v phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"
 
Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá
 
Sinh viên Trường Đại học Luật thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân tại cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Sinh viên Trường Đại học Luật thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân tại cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026