Lễ công bố các quyết định, triển khai các quyết định quan trọng về công tác cán bộ

Đăng vào 11/08/2023 15:50

Sáng 11/8, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định, triển khai các quyết định quan trọng về công tác cán bộ.

Đại diện lãnh đạo Nhà trường cùng Phòng Khoa học và Công nghệ và Tạp chí Luật học chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐTĐHLHN về việc phê duyệt Đề án Đổi mới tổ chức, hoạt động của Tạp chí Luật học. Tạp chí Luật học là Tạp chí khoa học ngành luật, cơ quan báo chí của Trường Đại học Luật Hà Nội. Việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Tạp chí Luật học trong giai đoạn mới với mục tiêu trở thành tạp chí khoa học luật tiên phong hội nhập với khu vực và quốc tế, mà trước mắt là được chấp thuận vào hệ thống ACI vài năm 2025 đã được đề ra tại Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030; là điều kiện cần thiết để chuyên nghiệp hóa hoạt động của Tạp chí; đa dạng hóa các phương thức hoạt động của Tạp chí; tập trung cải tiến, tích hợp các điều kiện về tổ chức, quy trình hoạt động, chất lượng nội dung, hình thức (theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế), sẵn sàng gia nhập hệ thống chỉ số trích dẫn quốc gia, khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 3426/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học và Quyết định số 3445/QĐ-ĐHLHN về việc bố trí, sắp xếp viên chức theo Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học.

Bên cạnh đó, Hội đồng Trường cũng ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐTĐHLHN về việc đổi tên đơn vị thuộc Trường từ Phòng Quản lí khoa học và trị sự Tạp chí thành Phòng Khoa học từ ngày 10/8/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh để thực hiện chiến lược phát triển trường cũng như đáp ứng nhu cầu của Nhà trường trong bối cảnh mới, lãnh đạo Nhà trường đã có chủ trương về việc tái lập hai đơn vị. TS Chu Mạnh Hùng hy vọng rằng tập thể hai đơn vị mới sẽ cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu. Đặc biệt, mục tiêu cuối cùng mà Nhà trường và hai đơn vị hướng tới đó là hoàn thành nhiệm trong Quyết định số 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra đó là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học lên một tầm cao mới và nâng vị thế của Tạp chí Luật học của Nhà trường ở một vị thế mới. Đây cũng là mong muốn mà đội ngũ khoa học của Nhà trường và hai đơn vị sẽ cũng nhau nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu này.

TS Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại buổi lễ

Một số hình ảnh tại buổi lễ