Nhân sự Tạp chí Luật học

Đăng vào 09/09/2019 00:00

Tổng biên tập

PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh 

Phó Tổng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Văn Quang (nguyenvanquang@hlu.edu.vn)

Trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí

TS. Hoàng Ly Anh (hoang.lyanh@hlu.edu.vn)

Thư ký Toà soạn

ThS. Nguyễn Hoàng Lan (hoanglan@hlu.edu.vn)

Biên tập viên

ThS. Nguyễn Thị Thu (hongthu@hlu.edu.vn)

ThS. Hoàng Quỳnh Hoa (quynhhoa@hlu.edu.vn)

Chuyên viên trị sự, chế bản

Đỗ Thị Hiển (dothihien@hlu.edu.vn)

Nguyễn Thị Hải Đường (haiduong@hlu.edu.vn)