Tin tức

Trường Đại học Luật Hà Nội trao quyết định các đồng chí viên chức Nhà trường nghỉ chế độ hưu trí 6 tháng cuối năm 2020 
Trường Đại học Luật Hà Nội trao quyết định các đồng chí viên chức Nhà trường nghỉ chế độ hưu trí 6 tháng cuối năm 2020 
 
Trường ĐH Luật Hà Nội: Khai giảng lớp nghiên cứu sinh và lớp cao học đợt 2 năm 2020
Trường ĐH Luật Hà Nội: Khai giảng lớp nghiên cứu sinh và lớp cao học đợt 2 năm 2020
 
Bộ, ngành Tư pháp có đóng góp quan trọng trong xây dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu Việt Nam
Bộ, ngành Tư pháp có đóng góp quan trọng trong xây dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu Việt Nam
 
Các đơn vị thuộc Bộ chung sức, đồng lòng xây dựng Ngành Tư pháp vững mạnh
Các đơn vị thuộc Bộ chung sức, đồng lòng xây dựng Ngành Tư pháp vững mạnh
 
Công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020: Góp phần quan trong vào phát triển KT-XH của đất nước
Công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020: Góp phần quan trong vào phát triển KT-XH của đất nước
 
Hành trình đầu tiên của Top 20 Charm of Law
Hành trình đầu tiên của Top 20 Charm of Law
 
Thư cảm ơn - Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật"
Thư cảm ơn - Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật"
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Workshop “Trò chuyện cùng Luật gia về nghề Pháp chế”
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Workshop “Trò chuyện cùng Luật gia về nghề Pháp chế”
 
Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu (Đợt 2)
Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu (Đợt 2)
 
Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động năm 2021
Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động năm 2021
 
Bế mạc Hội thảo “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”
Bế mạc Hội thảo khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”
 
Hội thảo khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”
Hội thảo khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”
 
Công văn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
Công văn tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
 
Toạ đàm “Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về tiếp cận và chia sẻ lợi ích nguồn lợi gen biển (MRGs) và đề xuất nội dung đàm phán cho Việt Nam về BBNJ”
Toạ đàm “Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về tiếp cận và chia sẻ lợi ích nguồn lợi gen biển (MRGs) và đề xuất nội dung đàm phán cho Việt Nam về BBNJ”
 
Thông báo V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020
Thông báo V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020
 
Công văn V/v thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Công văn V/v thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
 
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021
 
Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2020 – 2021
Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2020 – 2021