Hội đồng biên tập Tạp chí Luật học

Đăng vào 01/02/2023 00:00

                      HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ LUẬT HỌC

TS. Đoàn Trung Kiên

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Sean Cooney

Đại học Melbourne, Úc

TS. Chu Mạnh Hùng

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Victor Ramjar

Đại học Victoria, Canada

PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Xavier Groussot

Đại học Lund, Thụy Điển

PGS.TS. Tô Văn Hoà

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Xuan-Thao Nguyen

Đại học Washington, Hoa Kỳ

GS.TS. Lê Minh Tâm

Hội Luật gia Việt Nam

GS. Patrick Gaughan

Trường Luật, Đại học Akron, Hoa Kỳ

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS. Richard Wu

Khoa Luật, Đại học Hồng Kông

PGS.TS. Trương Quang Vinh

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS. Zhou Yiqing

Viện Luật châu Á – Thái Bình Dương

Đại học Nhân dân Trung Quốc

TS. Trần Quang Huy

Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Bá Bình

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Minh Đoan

Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Hồng Thao

Học viện Ngoại giao Việt Nam

PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Belikova Ksenia

Đại học RUDN, Liên bang Nga

PGS.TS. Dương Đăng Huệ

Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp

GS.TS. Hanns Christian Salger

Đại học Goethe, CHLB Đức

PGS.TS. Nguyễn Văn Quang

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Hiroshi Matsuo

Đại học Keio, Nhật Bản

TS. Hoàng Ly Anh

Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Jürgen Simon

Đại học Lüneburg, CHLB Đức

TS. Nguyễn Văn Cương

Viện Khoa học pháp lí, Bộ Tư pháp

GS.TS. Manfred Wandt

Đại học Goethe, CHLB Đức

TS. Trần Thái Dương

Trường Đại học Luật Hà Nội