Hội đồng biên tập Tạp chí Luật học

Đăng vào 07/05/2018 11:13

       

           PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh - Trường Đại học Luật Hà Nội

           TS. Hoàng Ly Anh - Trường Đại học Luật Hà Nội

           GS.TS. Belikova Ksenia - Trường Đại học RUDN, Liên bang Nga

           PGS.TS. Nguyễn Bá Bình - Trường Đại học Luật Hà Nội

           PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí - Trường Đại học Luật Hà Nội

           PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ - Trường Đại học Luật Hà Nội

           TS. Nguyễn Văn Cương - Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

           TS. Trần Thái Dương - Trường Đại học Luật Hà Nội

           GS.TS. Nguyễn Minh Đoan - Trường Đại học Luật Hà Nội

           PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp - Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội

           GS.TS. Hanns Christian Salger - Đại học Goethe, Cộng hoà Liên bang Đức

           GS.TS. Hiroshi Matsuo - Đại học Keio, Nhật Bản

           PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu - Trường Đại học Luật Hà Nội 

           GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà - Trường Đại học Luật Hà Nội

           PGS.TS. Tô Văn Hoà - Trường Đại học Luật Hà Nội

           PGS.TS. Dương Đăng Huệ - Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp

           TS. Chu Mạnh Hùng - Trường Đại học Luật Hà Nội

           TS. Trần Quang Huy - Trường Đại học Luật Hà Nội

           TS. Đoàn Trung Kiên - Trường Đại học Luật Hà Nội

           GS.TS. Jurgen Simon - Đại học Luneburg, Cộng hoà Liên bang Đức

           GS.TS. Manfred Wandt - Đại học Goethe, Cộng hoà Liên bang Đức

           PGS.TS. Nguyễn Văn Quang - Trường Đại học Luật Hà Nội

           GS.TS. Sean Cooney - Đại học Melbourn, Úc 

           GS.TS. Lê Minh Tâm - Hội Luật gia Việt Nam

           GS.TS. Phạm Hồng Thái - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

           PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao - Học viện Ngoại giao Việt Nam         

           GS.TS. Thái Vĩnh Thắng - Trường Đại học Luật Hà Nội

           PGS.TS. Trương Quang Vinh - Trường Đại học Luật Hà Nội

           GS.TS. Victor Ramjar - Đại học Victoria, Canada

           GS.TS. Xavier Groussot - Đại học Lund, Thuỵ Điển

           GS.TS. Xuan-Thao Nguyen, Đại học Indiana, Hoa Kỳ