Nhân sự Tạp chí Luật học

Đăng vào 07/05/2018 11:19

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Trương Quang Vinh

 

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

TS. Trần Thái Dương

 

ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP VIÊN, CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Hoàng Lan - Biên tập viên

ThS. Nguyễn Thị Thu - Biên tập viên

ThS. Hoàng Quỳnh Hoa - Biên tập viên

CN. Đỗ Thị Hiển - Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Hải Đường - Chuyên viên