Hoạt động của trường

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ nhập học Khoá 47 cho sinh viên học liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ nhập học Khoá 47 cho sinh viên học liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trận chung kết và lễ trao giải thưởng cuộc thi Hoà giải thương mại quốc tế VMC-HLU 2022 (2022 VMC-HLU International Commercial Mediation Competition)
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trận chung kết và lễ trao giải thưởng cuộc thi Hoà giải thương mại quốc tế VMC-HLU 2022 (2022 VMC-HLU International Commercial Mediation Competition)
 
Đảng ủy Trường ĐHLHN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng
Đảng ủy Trường ĐHLHN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức các hội thảo khoa học cấp trường
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức các hội thảo khoa học cấp trường
 
Hội thảo “Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam”
Hội thảo “Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam”
 
Lễ ký kết hợp tác giữa Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Học viện Cảnh sát nhân dân với Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí, Trường Đại học Luật Hà Nội.
Lễ ký kết hợp tác giữa Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Học viện Cảnh sát nhân dân với Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí, Trường Đại học Luật Hà Nội.
 
Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên dự lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Nagoya
Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên dự lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Nagoya
 
Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với Thành Đoàn Hà Nội triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với Thành Đoàn Hà Nội triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
 
Trường Đại học Luật Hà Nội họp triển khai cuộc thi Sprit of law
Trường Đại học Luật Hà Nội họp triển khai cuộc thi Sprit of law
 
Trường Đại học Luật Hà Nội đạt kết quả cao trong Giải quần vợt, cầu lông các Trường đại học, cao đẳng, học viện Khu vực Hà Nội năm 2022
Với kết quả đạt 01 Huy chương Đồng, đội tuyển Quần vợt của Trường Đại học Luật Hà Nội đã xuất sắc đạt thành tích cao tại giải Quần vợt các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện khu vực Hà Nội năm 2022 tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 
Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường đại học, cao đẳng Hà Nội
Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường đại học, cao đẳng Hà Nội
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục tại Pháp
Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục tại Pháp
 
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trường Đại học Luật Hà Nội
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức cuộc thi “Các chuẩn mực quốc tế về tư pháp đối với người chưa thành niên và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam” của sinh viên K6 Lớp Tư pháp đối với người chưa thành niên
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức cuộc thi “Các chuẩn mực quốc tế về tư pháp đối với người chưa thành niên và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam” của sinh viên K6 Lớp Tư pháp đối với người chưa thành niên
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo Thực trạng, mô hình và giải pháp xây dựng chính quyền đô thị Thành phố Hà Nội
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo Thực trạng, mô hình và giải pháp xây dựng chính quyền đô thị Thành phố Hà Nội
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ trao học bổng tài trợ của hãng luật LNT & Partners cho sinh viên
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ trao học bổng tài trợ của hãng luật LNT & Partners cho sinh viên
 
Hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp Thành phố Hà Nội: Khẳng định tầm quan trọng về việc phân cấp, phân quyền giữa trung ương và chính quyền địa phương
Khẳng định tầm quan trọng về việc phân cấp, phân quyền giữa trung ương và chính quyền địa phương với hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp Thành phố Hà Nội.
 
Tiếp đoàn Thứ trưởng Bộ Thương Mại phụ trách về Sở Hữu trí tuệ, Giám đốc Văn phòng Sáng chế (USPTO) và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đến làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.
Tiếp đoàn Thứ trưởng Bộ Thương Mại phụ trách về Sở Hữu trí tuệ, Giám đốc Văn phòng Sáng chế (USPTO) và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đến làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.