Hoạt động của trường

Phải tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở trọng điểm về đào tạo pháp luật
Phải tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở trọng điểm về đào tạo pháp luật
 
Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
Công điện 03/CĐ-CT Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Công điện 03/CĐ-CT Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
Công điện 541/CĐ-TTg Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Công điện 541/CĐ-TTg Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật bầu cử tại Hải Phòng
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật bầu cử tại Hải Phòng
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công cuộc thi “Sinh viên với môi trường – SE” lần thứ nhất
Trường Đại học Luật Hà Nội: Chung kết “Sinh viên với môi trường – SE” năm 2021
 
Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
BCĐ phòng chống dịch bệnh Hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm
BCĐ phòng chống dịch bệnh Hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm
 
Hội thảo "Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội"
Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy
 
Trường Đại học Luật Hà nội tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ
Trường Đại học Luật Hà nội tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ
 
Kế hoạch Tổ chức "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021" và lễ phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Kế hoạch Tổ chức "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021" và lễ phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
 
Kế hoạch Tổ chức "Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021" hưởng ứng cuộc thi do Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch phát động
Kế hoạch Tổ chức "Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021" hưởng ứng cuộc thi do Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch phát động
 
Hội thảo “Rà soát việc thực hiện các khuyến nghị của Uỷ ban nhân quyền đối với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam”
Hội thảo “Rà soát việc thực hiện các khuyến nghị của Uỷ ban nhân quyền đối với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam”
 
Rộn ràng Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp Đại học Bách Khoa 2021
Rộn ràng ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp Đại học Bách Khoa 2021
 
Thông báo V/v giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2021
Thông báo V/v giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2021
 
Thư mời giới thiệu trực tuyến Ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành
Thư mời giới thiệu trực tuyến Ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành
 
Thông báo về đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2021
Thông báo về đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2021
 
Thông báo V/v sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw
Thông báo V/v sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw
 
Trường Đại học Luật Hà Nội có tân Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Luật Hà Nội có tân Phó Hiệu trưởng
 
Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021
Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021