Tạp chí Luật học số 6/2022

Đăng vào 15/07/2022 16:41

MỤC LỤC

 

 

Trang

Giá trị của pháp luật trong việc điểu chỉnh quan hệ xã hội 

BÙI XUÂN PHÁI

3

Phòng ngừa tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại

TRƯƠNG QUANG VINH

14

Phòng, chống hành vi quấy rối tình dục đối với công nhân tại nơi làm việc 

NGUYỄN NGỌC HẢI

24

Quyền yêu cầu thi hành bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

ĐẶNG THANH HOA, CAO NHẤT LINH

33 

Giải quyết tranh chấp trực tuyến giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam 

DƯƠNG QUỲNH HOA

42

Chương trình truyền hình - Đối tượng bảo hộ của quyền tác giả, quyền liên quan

NGUYỄN PHAN DIỆU LINH

55 

Pháp luật với vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa quyền được sống trong môi trường trong lành và quyền sở hữu 

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

63

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài sản của khách hàng đối với tổ chức tín dụng trong hoạt động cho vay 

NGUYỄN VĂN TUYẾN

79 

Kinh tế ban đêm và khung pháp lí về kinh tế ban đêm ở Việt Nam hiện nay 

TRẦN VŨ HẢI, HOÀNG QUỲNH HOA

92

Một số vấn đề pháp lí về hỗ trợ quyền tiếp cận thông tin của người nộp thuế 

NGUYỄN MINH HẰNG

106

Bình luận một số quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

116

Một số gợi mở cho Việt Nam từ mô hình toà chuyên trách về môi trường của Bang New South Wales (Australia)

HOÀNG LY ANH

124

Tấn công mạng lưới góc độ pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam 

NGUYỄN VĂN CÔNG

135