Tạp chí Luật học số 9/2021

Đăng vào 30/09/2021 11:08

                                   

 MỤC LỤC

                                                                                                                                Trang

Mối quan hệ giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHU MẠNH HÙNG

3

Mối liện hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt

TRỊNH TIẾN VIỆT

13

Quyền sở hữu tài sản trong Hiến pháp năm 2013 và vấn đề hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu tài sản

VŨ LÊ GIANG

27

Căn cứ phát sinh và năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Việt Nam và Đức

NGUYỄN VĂN HỢI

42

Thời hiệu khởi kiện trong các trường hợp yêu cầu tuyên bố đặt cọc vô hiệu và trả lại tài sản đặt cọc

ĐẶNG PHƯỚC THÔNG
LÊ KHẢ LUẬN

50

Phạm vi điều chỉnh trong pháp luật cạnh tranh: Quy định của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế

LÊ VĂN TRANH

62

Quy định pháp luật về khai thác bền vững sản phẩm tài nguyên rừng và kiến nghị hoàn thiện

PHẠM THỊ MAI TRANG

75

Quy định về trợ cấp thuỷ sản trong WTO - Diễn biến mới trong đàm phán sửa đổi và khuyến nghị cho Việt Nam

NGUYỄN THỊ ANH THƠ

NGUYỄN THỊ NHUNG

87