Tạp chí Luật học số 5/2022

Đăng vào 31/05/2022 16:31

 

 

                                                                MỤC LỤC                                                                           

                                                                                                                                           Trang

Đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất trong pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai

LÊ HỒNG HẠNH, LÊ THỊ THU HẰNG

3

Vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc gia trong bộ máy nhà nước hiện đại - linh hoạt trong truyền thống

TÔ VĂN HOÀ

18 

Một số bất cập trong kĩ thuật lập pháp, lập quy từ các ví dụ thực tiễn ở Việt Nam

THÁI THỊ TUYẾT DUNG

31

Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ kĩ thuật của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam

PHAN THỊ LAN HƯƠNG, ĐẶNG NGỌC HUYỀN

40

Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và một số đề xuất, kiến nghị

LÊ ĐĂNG DOANH, PHẠM TÀI TUỆ

51 

Các giai đoạn phạm tội: Lí luận, thực trạng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015  và định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật

NGUYỄN KIM CHI

60

Hiệu lực của kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và Pháp

MAI THANH HIẾU

70

Thương mại hoá tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

LÊ ĐÌNH NGHỊ

84 

Hoàn thiện quy định pháp luật về kháng nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự

BÙI HỮU TOÀN

94

Vấn đề nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia định bằng hình thức trực tuyến

TRẦN NGỌC TUẤN

104

Kinh doanh bất động sản tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế - Một số kiến nghị hoàn thiện

TRẦN QUANG HUY

114