Tạp chí Luật học số 6/2023

Đăng vào 30/06/2023 15:12

MỤC LỤC

Kiểm soát xã hội đối với thực hiện quyền lập pháp của Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ QUANG ĐỨC, ĐẶNG THỊ HÀ

3

Ba mô hình bỏ phiếu bất tín nhiệm trên thế giới và một số kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam

TRƯƠNG THỊ MINH THÙY, VŨ LÊ HẢI GIANG

16

Uỷ quyền hành chính và việc giải quyết các vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay 

TRẦN THỊ HIỀN

36

Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về một số loại hình phạt chính áp dụng với người phạm tội - Thực trạng và kiến nghị

TRƯƠNG QUANG VINH

45

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luât tố tụng hình sự Pháp và Việt Nam

MAI THANH HIẾU

55

Thoả thuận "bồi thường thiệt hại ước tính" trong pháp luật và thực tiễn xét xử ở Việt Nam và nước ngoài

PHẠM THỊ CẨM NGỌC

70

Hoàn thiện quy định về thành viên của các tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân

CAO NHẤT LINH

82

Những yêu cầu đặt ra đối với pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế số

TRẦN THỊ THU PHƯƠNG

92

Hoà giải thương mại tại Liên minh châu Âu: quy định pháp luật, thực trạng phát triển và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

NGUYỄN NGỌC HÀ

109

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI

Một số vấn đề về hoàn thiện hệ thống giám định tư pháp ở Trung Quốc

HU XIANG YANG, ZHANG XIAO HUA

122

ĐÀO TẠO

Kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu hiện nay

ĐOÀN TRUNG KIÊN, TRẦN VŨ HẢI

132