Tạp chí Luật học số 9/2023

Đăng vào 30/09/2023 17:02

MỤC LỤC

 

Trang

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Xây dựng cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng toà án trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

MAI THỊ MAI

3

Hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong hoạt động quy hoạch ở Việt Nam

ĐINH TẤN PHONG

16

Những sáng tạo về kĩ thuật và nội dung lập pháp của Quốc triều Hình luật thời Lê

NGUYỄN MINH TUẤN

TRẦN THANH XUÂN

33

Xác định di sản thừa kế là quyền sở hữu trí tuệ

TRẦN THỊ HUỆ

43

Hợp đồng vô hiệu do không có sự tự nguyện và một số kiến nghị

PHẠM VĂN TUYẾT

55

Tự do hợp đồng và quyền con người theo pháp luật Pháp - Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

NGUYỄN VÕ LINH GIANG

65

Quy định về thẩm định sơ bộ và chính thức tập trung kinh tế

LÊ VĂN TRANH

74

Thực trạng lao động di cư giữa các quốc gia khu vực ASEAN và hài hoà hoá pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội

NGUYỄN HIỀN PHƯƠNG

TRẦN THỊ LỆ HẰNG

87

Một số vấn đề trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) liên quan đến người lao động và lao động nữ

SINGHA NGIAMCHALEUN

99

Bình luận về Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và một số kiến nghị

PHẠM THỊ GIANG THU

109

Quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong Luật Chứng khoán năm 2019: Hạn chế và kiến nghị

NGUYỄN VINH HƯNG

121

Đại lí độc quyền và điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với đại lí độc quyền

TRƯƠNG TRỌNG HIỂU

131