Số đặc biệt "Chào mừng 5 năm thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk (2019 - 2024)"

Đăng vào 01/03/2024 11:28

MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

CHU MẠNH HÙNG, NGUYỄN VĂN KHOA

5

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em ở Việt Nam trong thế giới siêu kết nối

TÔ VĂN HOÀ, NGUYỄN VĂN CÔNG

15

Bảo đảm quyền con người trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

DƯƠNG VĂN QUÝ

28

Hoàn thiện pháp luật về quyền khởi kiện vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN MẠNH HÙNG

39

Quyền giải trình trong xử phạt vi phạm hành chính ở Việt Nam

NGUYỄN THỊ THẢO

52

Hoàn thiện quy định về tội phạm mua bán người và các tội phạm liên quan đến mua bán người trong Bộ luật Hình sự năm 2015

NGUYỄN VĂN HƯƠNG

61

Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

HOÀNG THỊ HIỀN

75

Vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật về quyền gia nhập thị trường của cá nhân, tổ chức và kiến nghị hoàn thiện

NGUYỄN THỊ YẾN

89

Quy chế pháp lí về thành viên hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023

TRỊNH VĂN TÀI

100

Bảo đảm quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên

NGUYỄN TRỊNH NGỌC LINH

111

Hoàn thiện pháp luật lao động về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

TÔ DUY KHÂM

123

Xác định tình huống pháp lí tương tự để áp dụng án lệ trong giải quyết vụ việc dân sự ở Anh, Trung Quốc và Việt Nam

NGUYỄN MAI VƯƠNG

133

Vai trò của Liên hợp quốc trong bảo đảm, thúc đẩy và phát triển các quyền cơ bản của con người

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN, PHẠM HỒNG HẠNH

144

Bảo đảm quyền tham gia của trẻ em theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

DƯƠNG THỊ THÂN THƯƠNG

161

ĐÀO TẠO

Phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả trong nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam

ĐOÀN TRUNG KIÊN, PHAN THỊ LAN HƯƠNG

176

Trách nhiệm công khai của các cơ sở giáo dục đại học và một số kiến nghị tăng cường hiệu quả thực hiện

VŨ THỊ LAN ANH

188

Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập ở Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk trong quá trình chuyển đổi số

TRỊNH THỊ PHƯƠNG OANH

201