Tạp chí Luật học số 3/2024

Đăng vào 31/03/2024 22:26

 

MỤC LỤC

Trang

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Thực trạng pháp luật về chính quyền địa phương Việt Nam sau 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và định hướng đổi mới

NGUYỄN THỊ THIỆN TRÍ

3

Giải thích và hướng dẫn áp dụng pháp luật trong bộ Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn và những giá trị tham khảo

TRẦN HỒNG NHUNG, ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN

17

Công chứng văn bản liên quan đến tài sản của vợ chồng

NGÔ THỊ HƯỜNG

29

Bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng biện pháp tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay

TRẦN PHƯƠNG THẢO

39

Bảo hộ bí mật kinh doanh đối với chương trình máy tính

TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI

47

Xác định bản chất pháp lí của quyền phát thải carbon – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

LÊ THỊ MINH

60

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng: Thực trạng và một số kiến nghị triển khai thực hiện

VIÊN THẾ GIANG

72

Hài hoà hoá pháp luật Liên minh châu Âu về tội phạm công nghệ cao và một số liên hệ với ASEAN

BÙI THỊ NGỌC LAN

86

Hiệu lực của điều ước về ranh giới biển khi có sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh trong bối cảnh mực nước biển dâng

TRẦN HOÀNG YẾN

103

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI

Khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính ở Singapore và bài học cho Việt Nam

LƯU HƯƠNG LY

119

ĐÀO TẠO

Các yếu tố ảnh hưởng đến ỷ lại xã hội trong học tập nhóm của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

ĐẶNG THANH NGA, PHAN THỊ HÀ LINH

131