Tạp chí Luật học số 1/2023

Đăng vào 28/02/2023 16:22

 

 

 

 

MỤC LỤC

Trang

Vai trò của quản trị nhà nước tốt trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

VŨ CÔNG GIAO

3

Những vấn đề lí luận cơ bản về kĩ thuật lập pháp

TRỊNH TIẾN VIỆT

16

Các thiết chế tư pháp, hành nghề pháp luật ở Cộng hoà Pháp và mối quan hệ với thiết chế hành pháp

NGUYỄN HỮU HUYÊN

33

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 - Những điểm mới cơ bản và một số kiến nghị hoàn thiện

LÊ ĐÌNH NGHỊ

51

Các tội xâm phạm tính mạng của con người trong Bộ luật Hình sự năm 2015 - Một số bất cập và hướng hoàn thiện

PHẠM XUÂN THỤY

61

Một số vấn đề cần xác định đối với di chúc

PHẠM VĂN TUYẾT

70

Kinh nghiệm kiểm soát thuốc lá điện tử của một số quốc gia trên thế giới và gợi mở cho pháp luật Việt Nam

NGUYỄN THỊ TÌNH

80

Điều khoản loại trừ trách nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam và một số kiến nghị

BẠCH THỊ NHÃ NAM

94

Sự kiện bất khả kháng và thực tiễn vận dụng trong hợp đồng mua bán Condotel

LÊ THỊ BÍCH CHI, TRƯƠNG TRỌNG HIỂU

106

Quy định về thu thập chứng cứ trong giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại - Một số hạn chế, bất cập và kiến nghị hoàn thiện

NGUYỄN MINH QUỐC VIỆT

120

Kiểm soát rác thải nhựa trên biển từ hoạt động của tàu thuyền theo quy định của pháp luật quốc tế

PHẠM HỒNG HẠNH

130