Tạp chí Luật học số 2/2023

Đăng vào 14/03/2023 00:00

 

 

MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật

BÙI XUÂN PHÁI

3

Bảo đảm tính khả thi của pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

TRƯƠNG HỒNG QUANG, LÊ XUÂN TÙNG

15

Hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong xây dựng luật ở Việt Nam hiện nay

PHÍ THỊ THANH TUYỀN

33

Nguyên tắc tiền vàng - Lưu ý trong giải quyết tranh chấp tại Biển Đông

NGUYỄN THU GIANG

48

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam

PHẠM THỊ THUÝ NGA

60

Các trường hợp phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có tính chất tham nhũng trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và một số đề xuất

NGUYỄN VĂN HƯƠNG

71

Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014

NGUYỄN VĂN CỪ

83

Tuyên bố chết đối với cá nhân theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

                                                                                                                                          NGUYỄN VĂN HỢI

96

So sánh nguyên tắc xử lí dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ thông tin cá nhân Trung Quốc và Việt Nam

HỒ BẢO

 

111

Tiền kĩ thuật số của Ngân hàng trung ương và những vấn đề đặt ra đối với pháp luật về phát hành tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

                                                                                                   VIÊN THẾ GIANG

123

Quy định pháp luật của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài

SAISAMONE VORAVONGSA

 

136