Tạp chí Luật học số 4/2023 - Chuyên đề "Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)"

Đăng vào 28/04/2023 15:08

 

 

 

MỤC LỤC

Trang

Kiểm soát quyền lực trong quản lí đất đai

ĐẶNG HÙNG VÕ

3

Vấn đề quyền sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

DƯƠNG ĐĂNG HUỆ

13

Hoàn thiện quy định về cơ chế giao đất, cho thuê đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

ĐOÀN TRUNG KIÊN

21

Hoàn thiện quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ thể có yếu tố nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam

TRẦN QUANG HUY

31

Tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)                      

NGUYỄN THỊ NGA

41

Quy định về quyền của tổ chức kinh tế sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh nhà ở trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

LÊ HOÀNG CHÂU

52

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

KIỀU THỊ THUỲ LINH, PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO

59

Góp ý Chương VII "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

NGUYỄN QUANG TUYẾN

68

Giải quyết việc làm và bảo vệ sinh kế bền vững cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp

PHẠM THU THỦY

76

Tài chính đất đai và một số vấn đề liên quan đến tài chính đất đai trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

                                                            CẤN VĂN LỰC, NGUYỄN THỊ THU TRANG

85

Một số góp ý về đất thương mại, dịch vụ trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

ĐOÀN VĂN BÌNH

93

Hoàn thiện các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

TÔ VĂN HOÀ

103

Hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm bảo đảm sự thống nhất với Bộ luật Dân sự

NGUYỄN VĂN HỢI

112