Tạp chí Luật học số 8/2023

Đăng vào 31/08/2023 10:04

MỤC LỤC

 

Trang

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Tình tiết giảm nhẹ trong áp dụng trách nhiệm hành chính

CAO VŨ MINH

3

Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về quyền của người bào chữa

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

19

Pháp luật về hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản do phạm tội mà có ở một số quốc gia – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

NGUYỄN VĂN VƯƠNG

31

Khai thác dữ liệu cá nhân trong hoạt động công chứng tại Việt Nam

NGUYỄN THỊ LONG

46

Sự can thiệp của Nhà nước bằng pháp luật vào quyền tự do hợp đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

62

Điều kiện có hiệu lực của thoả thuận không cạnh tranh trong lĩnh vực lao động – Kinh nghiệm nước ngoài và gợi mở cho Việt Nam

CHU TRƯỜNG GIANG

78

Giải thích điều ước đầu tư quốc tế trong thực tiễn giải quyết tranh chấp và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

NGUYỄN THỊ ANH THƠ

93

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về quy định đối với đất khu công nghiệp

LÊ DUY KHANG, BẠCH NGỌC VÂN

110

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI

Pháp luật Nhật Bản về bảo đảm quyền của người cao tuổi trước tác động của già hoá dân số và một số gợi ý cho Việt Nam

TRƯƠNG HỒ HẢI, NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG

122

ĐÀO TẠO

Thực trạng và giải pháp đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội

ĐOÀN TRUNG KIÊN, VŨ THỊ LAN ANH

135