Tạp chí Luật học số 9/2022

Đăng vào 30/09/2022 00:00

 MỤC LỤC

 

Trang

Pháp luật về tổ chức bộ máy chính quyền và thực hiện phân quyền, phân cấp ở Thành phố Hà Nội

ĐOÀN TRUNG KIÊN, ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN

3

Hoàn thiện pháp luật về giám sát của xã hội đối với hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam hiện nay                                                                   

ĐẶNG THỊ HÀ

15

Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

LÊ THỊ MƠ 

27

Tính thống nhất giữa pháp luật thi hành án dân sự với pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự

        BÙI THỊ HUYỀN

37

Luật Nuôi con nuôi năm 2010 - Những hạn chế, bất cập và hướng hoàn thiện 

NGUYỄN THỊ LAN

49

Xử lí chuyển hướng người chưa thành niên phạm tội - Kinh nghiệm của Australia đối với việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam

TRẦN KIM CHI, TRẦN TUẤN VŨ  

62

Biện pháp tạm giữ ghi phạm theo Luật Tố tụng hình sự Liên bang Nga và giá trị tham khảo cho Việt Nam

LÊ TRỌNG TÀI

78

Điều tra xử lí vụ việc vi phạm quy định tập trung kinh tế

TRẦN THĂNG LONG, NGUYỄN VĂN NHÂN

93

Một số bất cập của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và kiến nghị hoàn thiện

NGUYỄN THỊ YẾN, VŨ THỊ HOÀ NHƯ

104

Mô hình chứng nhận y tế chung tại Liên minh châu Âu trong bối cảnh đại dịch Covid 19 và một số vấn đề đặt ra đối với ASEAN 

PHẠM HỒNG HẠNH

115

Tự chứng nhân xuất xứ hàng hoá theo ATIGA, EVFTA và CPTPP

ĐẶNG MINH PHƯƠNG

128