Tạp chí Luật học số 11/2022

Đăng vào 19/12/2022 12:11

MỤC LỤC

 

 

 

Trang

Mô hình khởi nghiệp của thanh niên và nhu cầu về vốn cho thanh niên khởi nghiệp 

VŨ THỊ LAN ANH

1

Hoạt động hỗ trợ vốn để khởi nghiệp - Tiếp cận dưới góc độ quyền của thanh niên và những vấn đề pháp lí đặt ra

PHẠM THỊ GIANG THU, PHẠM VĂN TUYÊN

16

Những yêu cầu đặt ra đối với pháp luật và thực thi pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp

PHẠM THỊ GIANG THU, NGUYỄN NGỌC LƯƠNG

24

Một số vấn đề lí luận về hoàn thiện pháp luật hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp

PHẠM THỊ GIANG THU, ĐOÀN TRUNG KIÊN

35

Thực trạng pháp lí của việc xây dựng và vận hành các quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại Việt Nam                                                               

NGUYỄN HẢI MINH, VƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG

46

Pháp luật về hỡ trợ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp thông qua hệ thống các tổ chức tín dụng

NGUYỄN THÀNH NAM

56

Thực trạng pháp luật về hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên thông qua quỹ bảo lãnh tín dụng

DƯƠNG HIỂU PHONG

65

Hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp tại địa phương - Một số vấn đề pháp lí và thực tiễn

TRẦN QUANG HƯNG

80

Hõ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp thông qua các quỹ tài chính nhà nước - Một số vấn đề thực tiễn pháp lí

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

93

Hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp thông qua nhà đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư mạo hiểm

LÊ THỊ THU THỦY

102

Pháp luật về ưu đãi tài chính của Nhà nước góp phần hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

NGUYỄN NGỌC YẾN

111

Hình thức gọi vốn cộng đồng và vấn đề hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp - Những vấn đề phát sinh trong thực tiễn và đề xuất pháp lí

PHẠM NGUYỆT THẢO

121