Tạp chí Luật học số 7/2022

Đăng vào 31/07/2022 00:00

MỤC LỤC

 

 

Trang

An ninh con người - Nhận thức và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

CHU MẠNH HÙNG

3

Nguyên tắc, hình thức kế thừa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN VĂN NĂM

14

Lí thuyết pháp lí nữ quyền - Nhận thức và vận dụng trong xây dựng và thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay

ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP, ĐOÀN THANH HẢI

25

Lẽ công bằng - Một loại nguồn của pháp luật Việt Nam

NHÂM THUÝ LAN

34

Tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh nhẹ hơn

TRỊNH TIẾN VIỆT

44

Thu thập, giao nhận chứng cứ của người bào chữa trong tố tụng hình sự

LÊ HUỲNH TẤN DUY

56

Pháp luật Việt Nam về định giá sáng chế: Nhận diện những bất cập và kiến nghị hoàn thiện

TRẦN VĂN NAM, ĐỖ MINH TUẤN

69

Một số vấn đề về Dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

VƯƠNG THANH THUÝ

79

Nguyên tắc toà án giải quyết vụ việc dân sự chưa có điều luật áp dụng trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

NGUYỄN THỊ THU HÀ, VŨ HOÀNG ANH

94

Thực hiện biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

NGUYỄN PHƯƠNG L AN

108

Thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam - Thách thức và một số gợi mở

CAO ĐÌNH LÀNH, ĐỒNG THỊ HUYỀN NGA

122

Tác động của mực nước biển dâng đến cách xác định đường cơ sở của quốc gia ven biển

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

135